Sporazum o sodelovanju v omrežju

Partnerji bank in finančnih ustanov lahko dostopajo do naših omrežij bankomatov prek prilagodljivih pogodb o sodelovanju v omrežju. Ta pogodba takoj poveča tržni odtis banke/finančne institucije, ne da bi za to potrebovali kapitalske naložbe.

Z našimi specifikacijami ISO8583 lahko vzpostavimo neposredne povezave med gostitelji (H2H) in informacijskimi sistemi banke/finančne institucije z minimalnimi motnjami pri izvajanju storitev.

Koristi za banko

  • Manj operativnih stroškov, neposredna izboljšava poslovnega izida; ni potrebe po investicijskih vlaganjih
  • Delni ali celotni nakup trenutne flote bankomatov banke; takojšen kapitalski vložek in pozitiven denarni tok
  • Popolna operativna odgovornost od začetka do konca, vključno z dogovorjenimi ravnmi storitev in prilagodljivimi dogovori o sodelovanju.
  • Napredno napovedovanje in izpolnjevanje denarnih sredstev
  • Izboljšana varnost bankomatov
  • Okrepljena prisotnost v omrežju bankomatov s povezavo z obstoječim omrežjem bankomatov Euronet EFT
  • Storitve z dodano vrednostjo za stranke
  • Neprekinjeno poslovanje
  • Razširitev dosega bančnih storitev na svojo bazo strank

ODDAJANJE BANKOMATOV V ZUNANJE IZVAJANJE

Na voljo so tudi sporazumi s svetovnimi dobavitelji in storitve, ki jih je mogoče vključiti v naš portfelj.

PROGRAM NAKUPA SREDSTEV

Več prednosti pri optimizaciji stroškov in prisotnosti na trgu

Stik z nami
Za podporo strankam pokličite
V kolikor želite bankomat pokličite

Iskanje