Pogoji uporabe spletnega mesta (SLOVENIJA)

Standardni dokumenti | Vzdrževano | Slovenija

Pogoji glede dostopa do spletnega mesta in njegove uporabe v skladu s slovensko zakonodajo. Ta vir je bil prej znan kot Pogoji uporabe spletnega mesta (SLOVENIJA).

PRED UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA NATANČNO PREBERITE TE POGOJE UPORABE.  

KAJ VSEBUJEJO TI POGOJI?  

Ti pogoji določajo pravila za uporabo našega spletnega mesta https://www.euronetatms.si/ (naše spletno mesto).

KDO SMO IN KAKO STOPITI V STIK Z NAMI?  

https://www.euronetatms.si

je spletno mesto, ki ga upravlja družba Euronet 360 Finance Limited[SW1] – Podružnica (“Mi“, “Naš“, “Nas“), registrirana s številko družbe 8481628000, s sedežem na naslovu Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Če želite stopiti v stik z nami, nam pošljite elektronsko sporočilo na contact@euronetworldwide.com ali pokličite našo službo za stranke na številko 0800 032 0707.

Če se želite pritožiti v zvezi z delovanjem ali uporabo tega spletnega mesta, vas prosimo, da nam svojo pritožbo pošljete na zgornji e-poštni naslov. V pritožbi ne pozabite opisati svojih pomislekov v zvezi z delovanjem ali uporabo tega spletnega mesta in nam sporočite svoje podatke za stik.

Z UPORABO NAŠEGA SPLETNEGA MESTA SPREJEMATE TE POGOJE  

Z uporabo našega spletnega mesta potrjujete, da sprejemate te pogoje uporabe, ki veljajo v času vašega dostopa do našega spletnega mesta, in se strinjate, da jih boste upoštevali.

Če se s temi pogoji ne strinjate, našega spletnega mesta ne smete uporabljati.

Priporočamo vam, da si natisnete kopijo teh pogojev za poznejše sklicevanje.

ZA VAS LAHKO VELJAJO TUDI DRUGI POGOJI  

Ti pogoji uporabe se nanašajo na naslednje dodatne pogoje, ki prav tako veljajo za vašo uporabo našega spletnega mesta:

TE POGOJE LAHKO SPREMINJAMO  

Te pogoje lahko občasno spreminjamo. Vsakič, ko želite uporabljati naše spletno mesto, preverite te pogoje in se prepričajte, da razumete pogoje, ki veljajo v tistem trenutku. Ti pogoji so bili nazadnje posodobljeni 20. 11. 2023.

NAŠE SPLETNO MESTO LAHKO SPREMINJAMO

Naše spletno mesto lahko občasno posodobimo in spremenimo zaradi sprememb naših izdelkov, potreb naših uporabnikov in naših poslovnih prednostnih nalog.

Odgovorni ste, da zagotovite, da je urejeno vse potrebno (vključno s svojim ponudnikom telekomunikacijskih storitev) za dostop do našega spletnega mesta.

NAŠE SPLETNO MESTO LAHKO ZAČASNO OMEJIMO ALI UMAKNEMO  

Naše spletno mesto je na voljo brezplačno.

Ne zagotavljamo, da bo naše spletno mesto ali katera koli vsebina na njem vedno na voljo ali neprekinjeno delovala. Iz poslovnih in operativnih razlogov lahko začasno ustavimo, umaknemo ali omejimo razpoložljivost celotnega spletnega mesta ali njegovega dela. O morebitni prekinitvi ali umiku vas bomo skušali obvestiti v razumnem roku.

Odgovorni ste tudi za to, da so vse osebe, ki dostopajo do našega spletnega mesta prek vaše internetne povezave, seznanjene s temi pogoji uporabe in drugimi veljavnimi pogoji ter da jih spoštujejo.

NAŠE SPLETNO MESTO IN INFORMACIJE NA NJEM SO NAMENJENI SAMO UPORABNIKOM V SLOVENIJI

Naše spletno mesto in informacije na njem so namenjeni prebivalcem Slovenije. Ne zagotavljamo, da je vsebina, ki je na voljo na našem spletnem mestu ali na povezavah z njega, primerna za uporabo ali na voljo na drugih lokacijah.

KAKO LAHKO UPORABLJATE GRADIVO NA NAŠEM SPLETNEM MESTU  

Smo lastnik ali imetnik licence za vse pravice intelektualne lastnine na našem spletnem mestu in v njem objavljenem gradivu. Ta dela so zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah in sporazumi po vsem svetu. Vse te pravice so pridržane.

Za osebno uporabo lahko natisnete eno kopijo in prenesete izvlečke katere koli strani z našega spletnega mesta ter na vsebino, objavljeno na našem spletnem mestu, opozorite ostale v svoji organizaciji.

Papirnih ali digitalnih kopij gradiv, ki ste jih natisnili ali prenesli, ne smete na noben način spreminjati, prav tako ne smete uporabljati ilustracij, fotografij, video ali zvočnih zaporedij ali kakršnih koli grafik ločeno od spremljajočega besedila.

Vedno je treba upoštevati, da smo avtorji vsebine (in vsi navedeni sodelavci) na našem spletnem mestu.

Nobenega dela vsebine na našem spletnem mestu ne smete uporabljati v komercialne namene, ne da bi za to pridobili licenco od nas ali naših dajalcev licenc, in ne smete je v celoti ali delno razmnoževati, ponovno distribuirati ali objavljati drugim osebam.

Če natisnete, kopirate ali prenesete kateri koli del našega spletnega mesta v nasprotju s temi pogoji uporabe, vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj preneha in po naši zahtevi morate vrniti ali uničiti vse kopije gradiva, ki ste jih naredili.

NE ZANAŠAJTE SE NA INFORMACIJE NA TEM SPLETNEM MESTU  

Vsebina na našem spletnem mestu je namenjena le za splošne informacije. Ne gre za neke nasvete, na katere bi se lahko zanašali. Pred sprejetjem ali opustitvijo kakršnega koli ukrepa na podlagi vsebine na našem spletnem mestu morate pridobiti strokovni ali specialistični nasvet.

Čeprav si razumno prizadevamo za posodobitev informacij na našem spletnem mestu, ne dajemo nobenih izrecnih ali implicitnih izjav, jamstev ali garancij, da je vsebina na našem spletnem mestu točna, popolna, posodobljena ali na voljo za iskanje. To velja tudi za vsebino, ki jo zagotavljajo tretje osebe. Ocene in vrednotenja izražajo mnenja zadevnega avtorja v času priprave ali izdelave. Te ocene in vrednotenja so lahko zastarele zaradi trenutnega razvoja ali pa so se spremenili, ne da bi se ocene, elaborati in informacije spremenile. Če so vsebino dale na voljo tretje osebe ali če odraža mnenje tretjih oseb, ni nujno, da je v skladu z našimi stališči, lahko je celo v nasprotju z njimi.

NE ODGOVARJAMO ZA SPLETNA MESTA, DO KATERIH VODIJO POVEZAVE  

Če naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, so te povezave na voljo le za vašo informacijo. Takšnih povezav ne smete razumeti kot našo odobritev teh povezanih spletnih mest ali informacij, ki jih lahko pridobite na njih.

Nad vsebino teh spletnih mest ali virov nimamo nadzora.

VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI, NI ODOBRENA Z NAŠE STRANI  

To spletno mesto lahko vključuje informacije in gradiva, ki jih naložijo drugi uporabniki spletnega mesta, vključno z oglasnimi deskami in klepetalnicami. Teh informacij in gradiva nismo preverili ali odobrili. Mnenja, ki jih izražajo drugi uporabniki na našem spletnem mestu, ne predstavljajo naših stališč ali vrednot.

KAKO SE PRITOŽITI GLEDE VSEBINE, KI SO JO NALOŽILI DRUGI UPORABNIKI?  

Če se želite pritožiti nad vsebino, ki so jo naložili drugi uporabniki, nam pišite na https://www.euronetatms.si/stik-z-nami/.

KAKO LAHKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?  

Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo na način, določen v našem Obvestilu o zasebnosti podatkov: https://www.euronetatms.si/obvestilo-o-zasebnosti-podatkov/.

ZA VIRUSE NISMO ODGOVORNI IN JIH NE SMETE NALAGATI  

Za uporabo spletnega mesta je potrebna naprava z dostopom do interneta, ki v brskalniku podpira spletni brskalnik (Mozilla, Internet Explorer, Chrome, Bing ali njihove nadgradnje ). Ne jamčimo, da bo naše spletno mesto varno ali brez hroščev ali virusov.

Za konfiguracijo informacijske tehnologije, računalniških programov in platforme za dostop do našega spletnega mesta ste odgovorni sami. Za zaščito pred virusi uporabite svojo programsko opremo.

Ne smete zlorabljati našega spletnega mesta z zavestnim nalaganjem virusov, trojanskih konjev, črvov, logičnih bomb ali drugega zlonamernega ali tehnološko škodljivega gradiva. Ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do našega spletnega mesta ali strežnika, na katerem je shranjeno naše spletno mesto, ali katerega koli strežnika, računalnika ali podatkovne zbirke, povezane z našim spletnim mestom. Naše spletne strani ne smete napasti z napadom, povezanim z zavrnitvijo storitve, ali porazdeljenim napadom, povezanim z zavrnitvijo storitve. Takšne dejavnosti so lahko prepovedane, zato bomo o tem obvestili ustrezne organe pregona in z njimi sodelovali ter jim razkrili vašo identiteto. V primeru takšne kršitve vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj preneha.

PRAVILA O POVEZOVANJU Z NAŠIM SPLETNIM MESTOM  

Na našo domačo stran se lahko povežete, če to storite na pošten in zakonit način ter ne škodujete našemu ugledu ali ga izkoriščate.

Povezave ne smete vzpostaviti na način, ki bi namigoval na kakršno koli obliko povezave, odobritve ali potrditve z naše strani, če ta ne obstaja.

Povezave do našega spletnega mesta ne smete vzpostaviti na nobenem spletnem mestu, ki ni v vaši lasti.

Našega spletnega mesta ne smete postaviti v okvir na nobenem drugem spletnem mestu, prav tako ne smete ustvariti povezave na kateri koli del našega spletnega mesta, razen na domačo stran.

Pridržujemo si pravico do preklica dovoljenja za povezovanje brez predhodnega obvestila.

Če želite na našem spletnem mestu vzpostaviti povezavo ali uporabiti drugo vsebino, kot je navedeno zgoraj, se obrnite na contact@euronetworldwide.com.

KATERI ZAKONI DRŽAVE VELJAJO V PRIMERU MOREBITNIH SPOROV?  

Te pogoje uporabe spletnega mesta ureja slovenska zakonodaja. Vse spore, ki izhajajo iz uporabe našega spletnega mesta ali so z njo povezani in jih ne boste rešili sporazumno, bo reševalo krajevno in stvarno pristojno sodišče.

V tem primeru vas bomo napotili na platformo Evropske unije za izvensodno spletno reševanje sporov, ki je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http: //ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Stik z nami
Za podporo strankam pokličite
V kolikor želite bankomat pokličite

Iskanje